Almond Jewelry

Quality Silvery Jewery manufacturer
ยินดีรับผู้พิการทางร่างกาย (Handicap)

Job Summary:

ทำงานในสายงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละท่าน

 

Qualifications:

  • หญิงหรือชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ขึ้นไป
  • สื่อสารได้ดี
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
  •  มีสุขภาพแข็งแรง